top of page
Image 07.12.2020 at 14.50.jpg
logo-GR.png
Logo_color_NV_slogan.png
logo-IS-2014-2020.png

        S.C. MEDICRIS S.R.L. cu sediul în Municipiu Oradea, Str. Mihai Viteazu, nr. 14, județul Bihor, CUI 13663110, J 5/33/2001, a derulat începând cu 21.02.2017 proiectul cu titlul: „ Dezvoltarea activității medicale a MEDICRIS SRL prin investiții în echipamente performante”, cod SMIS 114315, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltarea Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2618/05.07.2018 și Act Adițional nr. 1/10.07.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională NORD-VEST în calitate de Organism Intermediar. 

 

     Conform contractului de finanțare cu act adițional nr.1, valoarea totală a proiectului este de 1.643.960,82 lei, iar asistenţa financiară  nerambursabilă este de 1.179.632,98 lei, din care 1.002.688,03 lei din FEDR și 176.944,95 lei din Bugetul Național. 

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății în Regiunea NORD-VEST, judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Mihai Viteazu, nr. 12, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

 

           Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea activității medicale a MEDICRIS SRL prin investiții în echipamente performante” este îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii firmei MEDICRIS SRL. Obiectivul va fi atins prin extinderea activității firmei, ca urmare a desfășurării activităților propuse prin proiect.

            Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

     -       creșterea capacității de prestări servicii medicale, în domeniul reprezentant de cod caen rev. 2 – 8622, prin achiziționarea a 24 tipuri de echipamente medicale și mobilier medical, 1 infrastructură IT performantă, 1 sistem licențe software, care asigură inovare la nivel de proces și serviciu în cadrul societății.

     -       creșterea numărului mediu de angajați cu 1 loc de muncă dintr-o categorie defavorizată.

 

Scopul investitiei initiale: 

          Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii firmei MEDICRIS SRL. Extinderea activității firmei, ca urmare a desfășurării activităților care au fost efectuate prin proiect. Prin realizarea investiției initiale cu toate componentele acesteia (activități de achiziții, angajare, inovare, internaționalizare, certificare ISO, certificare proces, protecție a mediului și egalitate de șanse) societatea a fructificat oportunitățile existente pe piață, răspunzând urmatoarelor probleme și nevoi: lipsa de servicii medicale pentru populația Județului Bihor.

 

Rezultatele proiectului sunt:

        1 investiție inițială (extinderea activității firmei) realizată prin: 24 tipuri de echipamente medicale și mobilier (38 buc active corporale) recepționate și puse în funcțiune, 1 infrastructură IT performantă (47 seturi active corporale), 1 sistem de licențe software recepționate și funcționale, participarea la 1 târg internațional, 1 sistem de management ISO 9001 certificat si 1 certificare de serviciu obținuță

 

            Data de incepere a proiectului: 21.02.2017

            Data de finalizare a proiectului: 18.12.2020

 

Informații despre impactul investiției la nivelul localității / regiunii 

Dezvoltarea regiunii prin îmbunătățirea competitivității economice a societății pe piață

Crearea unui loc de muncă nou pentru persoane defavorizate  

 

Perioada de implementare in luni: 47 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0745518152, e-mail  proiectmedicris@gmail.com , persoana de contact Corina-Lăcrămioara Șuteu.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Programului Operațional Regional 2014 – 2020: www.inforegio.ro | Facebook:  facebook.com/inforegio.ro 

Logo_edited.png
bottom of page